Disclaimer | rmpaint
 
 
 
 
 
Juridiske meddelelse og databeskyttelse

 

 

1Websitet drives af BASF; alle rettigheder til eller hidrørende fra websitet tilhører BASF.
 
2Websitet stilles kun til brugerens disposition "som beset" og ifølge gældende lovgivning uden nogen form for (udtrykkelig eller indforstået) garanti, tilsagn eller ansvar. Bortset fra tilfælde med forsætlig ødelæggelse hæfter BASF ikke for skader, som måtte opstå under eller som følge af brug af dette website. Men under alle omstændigheder er BASF ikke ansvarlig og frasiger sig ethvert ansvar for indirekte, umiddelbare, tilfældige eller følgemæssige skader, som måtte opstå under eller som følge af brug af dette website.

3Samtlige på websitet offentliggjorte produktinformationer eller øvrige informationer stilles til rådighed af BASF efter bedste vidende. Men ingen af disse informationer begrunder, så vidt som loven tillader det, hverken garanti, tilsagn eller ansvar fra BASF’s side, ligesom de ikke fritager brugeren fra gennemførelse af egne undersøgelser og tests.

4Med mindre andet fremgår skriftligt, ændres BASF’s generelle salgsvilkår ikke via websitet, dets indhold, materialer og informationer.

5BASF kan efter egen vurdering til enhver tid og uden varsel helt eller delvis ændre dette website og/eller driften af samme og uden påtagelse af ansvar og er ikke forpligtet til at opdatere websitet.
 
6Ved at oprette et link til fremmede websites ("hyperlinks") gør BASF hverken det pågældende website eller dets indhold til sit eget. Desuden er BASF ikke ansvarlig for tilgængeligheden til dette website eller dets indhold. Hyperlink-forbindelser til disse websites sker på brugerens egen risiko.
 
7Evt. retskrav eller retssager, som måtte opstå i forbindelse med websitet eller dets brug, er underkastet lovens fortolkning i Tyskland, med undtagelse af bestemmelserne i international privatret.
 
8

Databeskyttelse:

R-M Paint er glad for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker dig for din interesse for vores virksomhed.

Hos R-M Paint har databeskyttelse højeste prioritet. Denne tekst er udformet for at give dig information om, hvordan vi følger reglerne for databeskyttelse hos R-M Paint, hvilken information vi indsamler, mens du besøger vores hjemmeside, og hvordan denne information bliver brugt. Først og fremmest vil dine personlige oplysninger kun blive brugt i følgende tilfælde, og vil ikke blive brugt i andre tilfælde uden dit udtrykkelige samtykke.

 

Databeskyttelseserklæring

BASF er glade for at du besøger vores website og vi siger tak for interessen i vores virksomed.


 
BASF tager databeskyttelse meget alvorligt. Denne databeskyttelseerklæring beskriver:

 • de personlige data som BASF indsamler når du besøger vores hjemmeside
 • de formål BASF bruger disse data til
 • retsgrundlaget for behandlingen af personlige data
 • modtagerne af denne slags personlige data
 • tidsrummet for hvor længe personlige data bliver opbevaret
 • hvorvidt du er forpliget til at udlevere personlige data


 Desuden vil vi gerne informere dig om:

 • dine rettigheder i forbindelse med opbevaringen af personlige data
 • controlleren i henhold til databeskyttelseslovgivningen og, hvis det er relevant, vores databeskyttelsesofficer

 

 

1. Hvilke personlige data indsamler BASF, når du besøger vores hjemmeside?

(1) Når du besøger vores hjemmeside uden at kontakte os eller logge ind, sender din browser automatisk følgende oplysninger til vores server:

 • IP-adressen af din computer
 • Information om din browser
 • Hjemmesiden du besøgte lige før du landede på vores hjemmeside
 • URL eller fil anmodet
 • Dato og tid for dit besøg
 • Mængden af data der bliver overført
 • Statusoplysninger, f.eks. fejlmeddelelser


(2) Når du besøger Premium Partnere hjemmesiden (fransk version) ved at logge ind, sender din browser følgende oplysninger til vores server:

 • Forbindelsesoplysninger (sessioner per måned, besøgte hjemmesider…)


(3) Hvis du kontakter os via email eller kontaktformularet på vores hjemmeside, modtager vi følgende informationer:

 • Din email-adresse samt yderligere inforamtioner du oplyser i kontaktformularen
 • Dato og tiden på din besked


(4) PREMIUM PARTNERS DE / BENL / BEFR
 Vores hjemmeside giver vores bruger muligheden for at registrere sig med deres personlige data. Oplysningerne bliver indtastet, overført til os og opbevaret. Følgende data bliver indsamlet som led i registreringsprocessen:

 • Login (kundenummer hvis kunden er en Premium Partner)
 • E-mail addresse
 • Roller (premium medlem og/eller R-M Paint administrator)
 • Efternavn
 • Fornavn
 • Værkstedets navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Brugerens IP-addresse
 • Dato og tid for registreringen


(5) PREMIUM PARTNERS FR 
Vores hjemmeside giver vores bruger muligheden for at registrere sig med deres personlige data. Oplysningerne bliver indtastet, overført til os og opbevaret. Følgende data bliver indsamlet som led i registreringsprocessen:

 • Login (kundenummer hvis kunden er en Premium Partner)
 • E-mail addresse
 • Roller (premium medlem og/eller R-M Paint administrator)
 • Efternavn
 • Fornavn
 • Værkstedets navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Brugerens IP-address
 • Bredegrad (GPS koordinater)
 • Længdegrad (GPS koordinater)
 • Tidsplan
 • Hjemmeside
 • Dato og tid for registreringen

 

2. I hvilket omfang og til hvilke formål behandler BASF sådanne data?
(1)Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi din IP-adresse samt de andre data som din browser overfører automatisk til vores server (se sektion 1 (1)) for at:
      a)sende det ønskede indhold til din browser. Ved at gøre dette gemmer vi kun den komplette IP-adresse i det omfang, der er nødvendigt for at kunne levere det ønskede indhold til dig.
 
      b)

sende din IP-adresse til en tjenesteudbyder for at kortlægge din offentlige IP-adresse med virksomhedsrelaterede oplysninger (ingen personlige oplysninger). Denne virksomhedsrelaterede information vil blive overført til vores webmålesystem. I dette processtrin opbevares din IP-adresse til enhver tid hos vores tjenesteudbyder eller i vores system.
 

      c)

beskytte os mod angreb og for at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt. Derved lagrer vi de nævnte data kortvarigt og med begrænset adgang i maksimalt 180 dage. En sådan periode kan forlænges hvis nødvendigt og i det omfang det er nødvendigt for at retsforfølge angreb og hændelser.

 BASF vil kun undersøge brugeren af ​​en IP-adresse i tilfælde af et ulovligt angreb.
 
(2)Vi gemmer din computers IP-adresse efter at have fjernet den sidste oktet i IP-adressen, dvs. i anonym form, til måling af web målgruppen, der gør det muligt for os at forbedre vores hjemmeside. Vi fjerner den sidste oktet af IP-adressen umiddelbart efter indsamling. Derfor indsamler vi ikke personlige data omkring din brug af vores hjemmeside.
 
(3)Hvis du kontakter os via e-mail eller via kontaktformular på vores hjemmeside, bruger vi dataene i afsnit 1 (2) til at svare og om muligt at imødekomme din anmodning. Vi gemmer sådanne data i det omfang, det er nødvendigt for at besvare og imødekomme din anmodning.
 
(4)

Registreringen tjener til kontraktudførelsen, hvor den relevante person er part i kontrakten eller til at implementere foranstaltninger inden en konrakt indgås som retsgrundlag for databehandling (Premium Partnere).
 

3. Er du forpligtet til at levere dataene? Har du ret til at protestere mod databehandlingen?

Når du besøger vores hjemmeside, overfører browseren automatisk oplysningerne under afsnit 1 (1) til vores server. Det er op til dig om du vil overføre sådanne data. Uden at levere sådanne data kan vi ikke stille det ønskede indhold til rådighed.

Du er ikke forpligtet til at lade os bruge dine anonyme data til måling af web målgruppen. Du er heller ikke forpligtet til at lade os bruge din IP-adresse til kortlægning af dine virksomhedsoplysninger eller industrioplysninger.

Hvis du vil kontakte os via e-mail eller via kontaktformular på vores hjemmeside, er det op til dig om du vil overføre dataene under afsnit 1 (2). Vi vil markere obligatoriske felter, hvis der er nogen, i kontaktformularen. Uden at oplyse de påkrævede data kan du hindre os i at besvare og opfylde din anmodning korrekt.

4. Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Retsgrundlaget for behandlingen i afsnit 2 er f) i artikel 6 (1), den generelle databeskyttelsesforordning. De legitime interesser bestemmes af de formål, der er beskrevet i afsnit 2. 

Retsgrundlaget for behandling af data, hvis den relevante tilladelse er modtaget fra brugeren er art. 6 (1) lit. a EU-GDPR (Premium Partners).

5. Til hvilke modtagere overfører vi dine data?
Vi overfører de data, der er nævnt i afsnit 1, til dataprocessorer baseret i den Europæiske Union med det formål, der er fastlagt i afsnit 2. Sådanne dataprocessorer behandler kun personoplysninger på instruktioner fra os, og behandlingen foregår på vegne af os. Vi har ikke til hensigt at overføre dine personlige data til et tredjeland.
6. Hvordan beskytter vi dine personlige data?

BASF har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau for at beskytte dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig ændring, ødelæggelse, tab eller uautoriseret offentliggørelse. Sådanne foranstaltninger vil løbende blive forbedret i takt med den teknologiske udvikling.

7. Bruger vi cookies på vores hjemmeside?

Vi informerer dig om at bruge cookies i vores cookie banner, når du besøger vores hjemmeside. Du accepterer brugen af ​​cookies ved yderligere at bruge vores hjemmeside. Vi vil gerne informere dig om de cookies, vi bruger, og hvordan du kan afvise cookies.

(1)

Følgende cookies er vigtige for den problemfrie drift og specifikke tjenester på vores hjemmeside: 

CookieDomæneFormålUdtjent
has_jsrmpaint.com
www.premiumpartners.rmpaint.com

Mest almindeligt forbundet med Drupal content management system. Drupal bruger denne cookie til at angive, om den besøgende browser har JavaScript aktiveret eller ikke.

 

Sessionen
__hssc.rmpaint.com

Denne cookie holder styr på sessioner. Dette bruges til at bestemme, om vi skal øge sessionsnummeret og tidsstemplerne i __hstc-cookien. Den indeholder domænet, viewCount (inkrementer hver sideView i en session), og sessionens starter tidsstempel.

 

Bliver slettet 30 min efter dit besøg
PHPSESSIDwww.premiumpartners.rmpaint.com

For at gemme en simpel besked, når der sendes en formular, der kan vises på en anden side.

For eksempel, hvis en forespørgselsformular er udfyldt forkert, vil en besked blive gemt og præsenteret for brugeren for at angive fejlene i indsendelsen.

Når en forespørgselsformular er indsendt med succes, gemmes en besked og præsenteres for brugeren samt takker dem for deres henvendelse.  

Ingen personlige oplysninger gemmes i denne cookie.

 

Bliver slettet 30 min efter dit besøg
mycookies_rmpaintrmpaint.comDenne cookie gemmer dit samtykke til brugen af cookies.

Bliver slettet 7 dage efter dit besøg
mycookies_rm
premiump
www.premiumpartners.rmpaint.comDenne cookie gemmer dit samtykke til brugen af cookies.

Bliver slettet 7 dage efter dit besøg(2)Cookies for web audience measuring:
 
CookieDomæneFormålUdtjent
atidvisitor-

This cookie by the analytics tool AT Internet enables the tracking of the list of sites encountered by the visitor and the storage of identified visitor information. If the cookie is deleted, a new visitor is counted for visitors returning to the website as there is a lack of identified visitor information.

Will be erased 6 months after your visit

atreman-

Through this AT Internet cookie a prior attribution campaign is being memorized. If the cookie is deleted, the prior attribution of campaigns is not possible anymore.

Will be erased 30 days after your visit

atredir-

This cookie allows AT Internet to keep the information which is transmitted during a JavaScript redirect to measure the traffic source. If the cookie is deleted, the information which was transmitted during a redirect is lost.

Will be stored for 30 seconds by default

atsession-

This AT Internet cookie collects the list of new campaigns which are encountered during a visit, in order to avoid measuring the same campaign several times. If the cookie is deleted, campaigns which are already encountered during a visit may be sent again.

Will be erased 30 minutes after your visit

atuserid-

Through this cookie by AT Internet the Visitor ID for first-party cookie sites is stored. If it is deleted, there is no unique visitor ID for first-party cookie sites available.

Will be erased 13 months after your visit

idrxvr-

This third-party cookie by AT Internet allows to collect the main visitor ID through which the cross-domain processing of unique visitors is enabled. The cookie presents the technical value which is linked to the identified visitor management.  If it is deleted, there may be changes in the determination of a visit/visitor.

Will be erased 13 months after your visit

tmst-

The AT Internet - Timestamp third-party cookie is indicating the date of placement of the main visitor ID cookie. If it is deleted, there may be changes in the determination of a visit/visitor.

Will be erased 6 months after your visit

__hstc.rmpaint.com

Den vigtigste cookie til sporing af besøgende. Den indeholder domænet, udk (se nedenfor), indledende tidsstempel (første besøg), sidste tidsstempel (sidste besøg), aktuelle tidsstempel (dette besøg) og sessionsnummer (trin for hver efterfølgende session).

 

Bliver slettet to år efter dit besøg
__hssrcrmpaint.com

Når HubSpot ændrer sessions cookien, er denne cookie også indstillet. Vi sætter den til 1 og bruger den til at afgøre, om brugeren har genstartet deres browser. Hvis denne cookie ikke findes, når vi administrerer cookies, antager vi, at det er en ny session.

 

Slettes, så snart du sletter din cache
hubspotutk.rmpaint.com

Denne cookie bruges til at holde styr på en besøgendes identitet. Denne cookie sendes til HubSpot ved formularindgivelse og anvendes ved de-duplikering af kontakter.

 

Slettes ti år efter dit besøg
(3)Ukendt:
 
CookieDomæneFormålUdtjent
TS01328488rmpaint.com/Sessionen
SESS0ba0872fe58a
75348fdffbba24117b10
.premiumpartners.rmpaint.comCookie fra Drupal23 dage
SESS4ae1748e703c
51c07f4f51a158ffa118
.premiumpartners.rmpaint.comCookie fra Drupal23 dage
__hssrcrmpaint.com

Når HubSpot ændrer sessions cookien, er denne cookie også indstillet. Vi sætter det til 1 og bruger det til at afgøre, om brugeren har genstartet deres browser. Hvis denne cookie ikke findes, når vi administrerer cookies, antager vi, at det er en ny session.

Slettes så snart du sletter din cache
SESSed5e4effa0526ee
8aa95c0ebea789095
.premiumpartners.rmpaint.comCookie fra Drupal

23 dage
SESSfe324e5848348ce
8d53c2401200209e7
.premiumpartners.rmpaint.comCookie fra Drupal

23 dage
TS01801bd8www.premiumpartners.rmpaint.com/

Sessionen
TS01ab221c.premiumpartners.rmpaint.com/

SessionenDu kan bruge dine browserindstillinger til at bestemme hvilke cookies der skal accepteres og afvises. Vær opmærksom på, at du muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside, hvis du afviser cookies i henhold til afsnit 7 (1).

How can I disable AT Internet cookies?

You may adjust your preferences at any time and submit your choice to either enable or disable AT Internet cookies on this page.

Sociale plugins

Vores hjemmeside giver dig mulighed for at bruge sociale plugins. For at beskytte dine data er de sociale plugins kun integreret på hjemmesiden som en grafik, som igen indeholder et link til den tilsvarende hjemmeside for ejeren af ​​det respektive sociale plugin. Ved at klikke på grafikken sendes data til den respektive udbyder. Hvis du ikke klikker på grafikken, er der ingen udveksling mellem dig og udbyderne af det sociale plugin.  Vi er ikke ansvarlige for og accepterer ikke noget ansvar for tab eller forpligtelser som følge af eller i forbindelse med tredjeparts platforme. Din brug af tredjeparts platforme er underlagt vilkårene og betingelserne for tredjeparts platform operatører.

Vi har integreret de sociale plugins af udbyderne nedenfor på vores hjemmeside:

De relevante data skal oplyses her. Eksempler kan omfatte:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
8. Hvilke rettigheder har du?
 
Du har visse rettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, herunder retten til at anmode om en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig, hvis du anmoder det skriftligt fra os:

8.1.Retten til adgang: retten til at få adgang til dine oplysninger (hvis vi behandler det) og visse andre oplysninger (som det der findes i denne privatlivspolitik);
8.2Retten til adgang: hvis din personlige data er unøjagtige eller ufuldstændige har du ret til at få dine personlige oplysninger rettet
 
8.3

Retten til sletning: dette er også kendt som 'retten til at blive glemt' og giver dig simpelthen mulighed for at anmode om sletning eller fjernelse af dine oplysninger, hvor der ikke er nogen tvingende grund til at fortsætte med at bruge det. Dette er ikke en generel ret til sletning; der er undtagelser. For eksempel har vi ret til at fortsætte med at bruge dine personlige data, hvis sådan brug er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

8.4

Retten til at indskrænke vores brug af dine informationer: retten til at suspendere brugen af ​​dine personlige oplysninger eller begrænse måden, hvorpå vi kan bruge den. Bemærk venligst, at denne ret er begrænset i visse situationer: Når vi behandler dine personlige oplysninger, som vi indsamlede fra dig med dit samtykke, kan du kun anmode om begrænsning på grundlag af: (a) ukorrekt data; (b) hvor vores behandling er ulovlig, og du ikke vil have dine personlige oplysninger slettet (c) du har brug for det til et juridisk krav eller (d) hvis vi ikke længere skal bruge dataene til de formål, som vi har det til. Når behandlingen er begrænset, kan vi stadig gemme dine oplysninger, men må ikke bruge dem yderligere. Vi holder lister over personer, der har anmodet om begrænsning af brugen af ​​deres personlige oplysninger for at sikre, at begrænsningen respekteres i fremtiden

 

8.5

Ret til dataoverførbarhed: retten til at anmode om, at vi flytter, kopierer eller overfører (hvis det er teknisk muligt) dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format til eget brug på tværs af forskellige tjenester;
 

8.6Ret til indsigelse: the right to object to our use of your personal information including where we use it for our legitimate interests, direct marketing;
 
8.7

Retten til at blive informeret: du har ret til at blive forsynet med klare, gennemsigtige og letforståelige oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger; og
 

8.8

Retten til at trække sin samtykke tilbage: hvis du har givet dit samtykke til alt, hvad vi gør med dine personlige oplysninger, har du ret til at trække dit samtykke til enhver tid (selvom du gør det betyder det ikke, at alt, hvad vi har gjort med dine personlige oplysninger med dit samtykke til dette punkt er ulovligt).
 

 

Udøvelsen af ​​disse rettigheder er gratis for dig, men du skal bevise din identitet med 2 stykker af godkendt identifikation. Vi vil gøre rimelige anstrengelser i overensstemmelse med vores lovmæssige pligt til at levere, rette eller slette personlige oplysninger om dig i vores filer.

For at henvende dig til os eller udøve nogen af ​​dine rettigheder, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik og / eller for at klage, bedes du kontakte os via e-mail eller skrive til os, og vi vil bestræbe os på at svare inden for 30 dage. Kontaktoplysninger findes i afsnit 10 nedenfor.

Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi den person, der klagede til opfølgning. Vi arbejder sammen med de relevante tilsynsmyndigheder, herunder lokale databeskyttelsesmyndigheder, for at løse eventuelle klager, som vi ikke kan løse direkte.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå enhver klage, du foretager i forbindelse med dine personlige oplysninger, håndteres af os, kan du bringe klage til den relevante tilsynsmyndighed.

9. Hvor kan du klage?

Du har ret til at klage til vores databeskyttelsesansvarlige medarbejder eller til denne tilsynsmyndighed:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Hvem er controlleren og den databeskyttelsesansvarlige medarbejder?

Du kan finde controlleren for databeskyttelseslovgivningen here

Brug venligst adressen til controlleren ovenfor eller den følgende adresse for at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller databeskyttelseskoordinatoren

Den databeskyttelsesansvarlige medarbejder hos BASF Coatings Services AB er:

Vibeke Christiensen 

BASF Coatings Services AB 
Ved Stadsgraven 15
2300 Copenhagen S
Tel. 36 77 80 80 

data-protection.dk@basf.com

11. Databeskyttelse for børn

Denne hjemmeside er beregnet til brug af personer der er 18 år eller ældre. Vi er ikke interesseret i at indsamle oplysninger om personer under 18 år. 

Ingen oplysninger skal indsendes til eller offentliggøres på vores hjemmesider af personer under 18 år. Hvis en sådan person sender personlige oplysninger via hjemmesiderne, skal vi slette disse oplysninger, så snart vi bliver opmærksom på deres alder og derefter ikke bruge det til noget formål.