Juridisk varsel og databeskyttelse

 

 

1Nettstedet er drevet af BASF og alle rettighetene eies og forbeholdes BASF.

2Nettsted og programvare som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet er gitt til brukeren "som det er" og uten garantier eller representasjoner av noe slag (direkte eller indirekte) eller noe ansvar i den utstrekning det er tillat i henhold til gjeldende lov. Bortsett fra i tilfelle av forsettelig forsømmelse er BASF ikke ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av eller i forbindelse med bruk av nettstedet. I alle tilfeller skal BASF ikke være ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte, tilfeldige, følge- og spesielle skader som er forårsaket av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

3Produktinformasjon eller annen informasjon som publiseres via nettstedet er gitt etter BASFs beste viten. All denne informasjonen gir ikke, så langt loven tillater det, noen form for garanti eller representasjon av noe slag eller noe ansvar for BASF og fritar ikke brukeren fra å gjennomføre egne undersøkelser og tester.

4Med mindre annet er sæskilt fastsatt skriftlig, skal BASFs generelle vilkår for salg ikke endres av nettstedet, dets innhold, materiale og informasjon.

5Uten ansvar kan BASF uten varsel redigere og/eller avvikle driften av hele eller deler av dette nettstedet til enhver tid etter eget forgodtbefinnende, og påtar seg intet ansvar for å oppdatere nettstedet.

6Lenker til tredjeparts nettsteder ("Hyperlinks") medfører ikke en godkjennelse av disse tredjeparts nettstedene av BASF, og BASF er ikke ansvarlig for disse nettstedenes tilgjengelighet eller innhold. Hyperlinkingen til disse nettstedene skjer på brukerens eget ansvar.

7Eventuelle krav eller søksmål i forbindelse med nettstedet eller dets bruk skal reguleres og tolkes i samsvar med tysk lov, med unntak av motstridende lover.

8

R-M Paint er glad for at du har besøkt hjemmesiden vår, og takker deg for at du viser interesse for vårt selskap.

På R-M Paint har databeskyttelse høyeste prioritet. Dette dokumentet er utformet for å gi deg informasjon om hvordan vi følger reglene for databeskyttelse på R-M Paint, hvilken informasjon vi samler inn mens du leser vår nettside, og hvordan denne informasjonen blir brukt. Først og fremst vil dine personlige opplysninger kun bli brukt i følgende tilfeller, og vil ikke bli brukt i andre tilfeller uten ditt uttrykkelige samtykke.

Innsamling av data

Når du besøker R-M Paint-hjemmesiden blir generell informasjon som samles inn automatisk (altså ikke ved hjelp av registrering) ikke lagret som personlig data. Nettservere som brukes lagrer følgende data som standard:

- Navnet på din internettleverandør 
- Nettstedet som du besøker oss fra 
- Nettstedene som du besøker når du er hos oss 
- IP-adressen din.

 

Personvernerklæring

BASF gleder seg over at du har besøkt nettstedet vårt, og takker deg for din interesse i vårt firma.

BASF tar databeskyttelse på alvor. Denne personvernerklæringen beskriver:

 • personopplysningene som BASF samler inn når du besøker nettstedet vårt
 • formålet med at BASF bruker slike data
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger
 • mottakere av slike personopplysninger
 • perioden som slike personopplysninger blir lagret i
 • om du er forpliktet til å oppgi personlige opplysninger


I tillegg vil vi gjerne informere deg om:

 • rettighetene dine med hensyn til behandling av dine personopplysninger
 • kontrolløren, i betydning av databeskyttelsesloven, samt vår databeskyttelsesansvarlige der det er aktuelt

 

1. Hvilke personopplysninger samler BASF inn når du besøker nettstedet vårt?

(1) Når du besøker nettstedet vårt uten å kontakte oss eller logge på, overfører nettleseren din automatisk følgende informasjoner til vår server:

 • Din datamaskins IP-adresse
 • Informasjon om nettleseren din
 • Nettstedet som du var på rett før du kom til nettstedet vårt
 • Forespurte URL eller filer
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Mengde av overført data
 • Statusinformasjon, f.eks. feilmeldinger


(2) Når du besøker Premium Partners-nettstedet (fransk versjon) med innlogging, overfører nettleseren din følgende informasjon til vår server:

 • Tilkoblingsinformasjon (anntall besøk per måned, besøkte sider…)


(3) Hvis du kontakter oss via e-post eller kontaktskjema på nettsiden vår, mottar vi følgende informasjon:

 • E-postadressen din og ytterligere informasjon som du har oppgitt i e-posten eller kontaktskjemaet
 • Dato og klokkeslett for beskjeden din


(4) PREMIUM PARTNERS DE / BENL / BEFR
Nettstedet vårt tilbyr brukerne våre muligheten til å registrere seg med deres personlige opplysninger. Opplysningene blir lagt inn i en inngangsskjerm, overført til oss og lagret. Følgende data samles inn som en del av registreringsprosessen:

 • Innlogging (kundens kontonummer dersom brukeren er en Premium Partner)
 • E-postadresse
 • Roller (premium member og/eller R-M Paint-administrator)
 • Etternavn
 • Fornavn
 • Navn på verkstedet
 • Postadresse
 • Postnummer
 • By
 • Brukerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for registreringen


(5) PREMIUM PARTNERS FR 
Nettstedet vårt tilbyr brukerne våre muligheten til å registrere seg med deres personlige opplysninger. Opplysningene blir lagt inn i en inngangsskjerm, overført til oss og lagret. Følgende data samles inn som en del av registreringsprosessen:

 • Innlogging (kundens kontonummer dersom brukeren er en Premium Partner)
 • E-postadresse
 • Roller (premium member, R-M Paint-administrator, Socca, Lacour, Coaching Performance-medlem, Commlc)
 • Etternavn
 • Fornavn
 • Navn på verkstedet
 • Telefonnummer
 • Postadresse
 • Postnummer
 • By
 • Breddegrad (GPS-koordinater)
 • Lengdegrad (GPS-koordinater)
 • Tidsplan
 • Nettsted
 • Brukerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for registreringen
2. I hvilken grad og med hvilket formål behandler BASF slike data?
(1)

Når du besøker nettstedet vårt bruker vi IP-adressen din og andre data som nettleseren din overfører automatisk til vår server (se Avsnitt 1 (1)) for å:

      a)sende det forespurte innholdet til nettleseren din. Derfor lagrer vi den fullstendige IP-adressen din i den grad det er nødvendig for å kunne sende forespurt innhold til deg.
 
      b)sende IP-adressen din til en tjenesteleverandør for å kartlegge din offentlige IP-adresse med selskaps- og næringsrelatert informasjon (ingen personlig informasjon). Selskaps- og næringsrelatert informasjon behandles av vårt nettmålesystem. I dette prosesstrinnet blir IP-adressen din ikke på noe tidspunkt lagret hos tjenesteleverandøren vår eller i vårt system.
 
      c)beskytte oss mot angrep og for å sikre driften av nettstedet vårt. Derfor lagrer vi data forbigående og med begrenset tilgang i maksimalt 180 dager. Perioden kan forlenges dersom og i den grad det er nødvendig for å rettsforfølge angrep og overtredelser.
 
 BASF undersøker kun brukeren av en IP-adresse i tilfelle av et ulovlig angrep.
 
(2)Vi lagrer IP-adressen til datamaskinen din, etter at siste oktett i IP-adressen er fjernet, i anonym form for måling av besøkende med det formål å forbedre nettsiden. Vi fjerner siste oktetten i IP-adressen umiddelbart etter innsamlingen. Derfor samler vi ikke inn personlige opplysninger om din bruk av nettstedet vårt.
 
(3)Hvis du kontakter oss via e-post eller kontakskjema på nettsiden vår, bruker vi data under Avsnitt 1 (2) for å svare og, hvis mulig, imøtekomme forespørselen din. Vi lagrer slike data i den grad det er nødvendig for å svare og imøtekomme forespørselen din.
 
(4)Registreringen tjener formålet med kontraktytelse hvor den aktuelle personen er part i kontrakten, eller implementeringen av tiltak forut for inngåelse av kontrakt Rettslig grunnlag for databehandling (Premium Partners).
 
3. Er du pålagt å opplyse dataene? Har du rett til å motsi deg behandlingen?

Når du besøker nettstedet vårt vil nettleseren din automatisk overføre informasjonen under Avsnitt 1 (1) til serveren vår. Du står fritt til å overføre slike data. Uten disse opplysningene kan vi ikke gi deg ønsket innhold.

Du er ikke forpliktet til å la oss bruke dine anonymiserte opplysninger til kartlegging med din firma- eller næringsinformasjon.

Dersom du ønsker å kontakte oss via e-post eller kontaktskjema på vårt nettsted, kan du sende opplysningene under Avsnitt 1 (2). Dersom noen av feltene i kontaktskjemaet er obligatoriske vil vi merke disse. Dersom disse opplysningene ikke oppgis kan det forhindre oss i å svare korrekt på forespørselen din.

4. Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Det juridiske grunnlaget for behandlingen under Avsnitt 2 er punkt (f) i artikkel 6 (1) Generell databeskyttelsesforskrift. De legitime interessene besyemmes av formålet beskrevet under Avsnitt 2.

Det juridiske grunnlaget for behandling av data dersom relevant tillatelse er gitt av brukeren er Art. 6 Para. 1 lit. a EU GDPR (Premium Partners).

5. Til hvilke mottakere overfører vi opplysningene dine?

Vi overfører opplysningene nevnt i Avsnitt 1 til databehandlere basert i EU med formålene beskrevet i Avsnitt 2. Slike databehandlere behandler kun opplysningene på vegne av og etter instruksjoner fra oss. Vi har ikke til hensikt å overføre dine opplysninger til en tredjepart.

6. Hvordan beskytter vi dine personlige opplysninger?

BASF har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte dine personlige opplysninger mot utilsiktet eller ulovlige endringer, ødeleggelser, tap eller uautorisert utlevering. Slike tiltak vil bli kontinuerlig forbedret i tråd med den teknologiske utviklingen.

7. Bruker vi informasjonskapsler på nettsiden vår?

Vi informerer om bruk av informasjonskapsler i en banner når du besøker nettstedet vårt. Du aksepterer bruken av informasjonskapsler ved å fortsette med å bruke nettstedet vårt. Vi vil gjerne informere om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvordan du kan avvise disse.

(1)Følgende informasjonskapsler er viktige for at bestemte tjenester og nettsiden vår generelt kan fungere:
 
InformasjonskapselDomeneFormålAvsluttes
has_jsrmpaint.com
www.premiumpartners.rmpaint.com
Oftest assosiert med Drupal content management-system. Drupal bruker informasjonskapsler til å avgjøre hvorvidt den besøkendes nettleser har aktivert JavaScript.Endt økt
__hssc.rmpaint.comInformasjonskapslene holder styr på øktene. Dette brukes til å avgjøre om antall økter og systemtiden skal økes for __hstc-kapslene. Den inneholder domene, viewCount (øker hver sidevisning i en økt), og økten startet tidsstempelet.Slettes 30 minutter etter besøket
PHPSESSIDwww.premiumpartners.rmpaint.com

For å lagre en enkel beskjed når skjemaet er sendt slik at det kan vises på en annen side.

For eksempel hvis et kontaktskjema er utfylt ufullstendig vil en beskjed bli lagret og vist til brukeren for å indikere feilen i innsendelsen. 

Når et kontaktskjema blir sendt korrekt blir en beskjed lagret for å takke brukeren for henvendelsen.

Ingen personlig informasjon blir lagret i denne informasjonskapslen.

Slettes 30 minutter etter besøket
mycookies_rmpaintrmpaint.comDenne informasjonskapslen lagrer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Slettes 7 dager etter besøket
mycookies_rm
premiump
www.premiumpartners.rmpaint.comDenne informasjonskapslen lagrer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Slettes 7 dager etter besøket(2)Informasjonskapsler for måling av nettbesøkende:
 
InformasjonskapselDomeneFormålAvsluttes
ACOOKIEstatse.webtrendslive.comDenne informasjonskapslen gjør det mulig for nettanalyseverktøyet Webtrends å samle inn anonym informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes. Slik anonym informasjon viser oss blant annet hvor mange mennesker som besøker nettstedet vårt, nettstedet som brukeren var på rett før de kom til siden vår og hvilke sider de besøkte.Slettes to år etter besøket
WT_FPC.rmpaint.comSom standard sporer Webtrends besøkende på det primære domenet og alle underdomener. Dette gjøres ved å sette inn en førstepartskapsel på primærdomenet, som gjør at alle underdomener også kan lese informasjonskapselen.Slettes to år etter besøket
__hstc.rmpaint.comHovedkapslen for å spore besøkende. Den inneholder domenet, utk (se under), første tidsstempel (første besøk), siste tidsstempel (siste besøk), nåværende tidsstempel (dette besøket), og øktnummer (intervaller for hver fåfølgende økt).Slettes to år etter besøket
__hssrcrmpaint.comNår HubSpot endrer informasjonskapslen for økten blir denne informasjonskapslen også fastsatt. Vi setter den til 1, og bruker den til å avgjøre hvorvidt brukeren har gjenstartet netleseren. Dersom denne informasjonskapslen ikke finnes når vi hådterer kapslene, antar vi at det er en ny økt.

Slettes så snart bufferen tømmes
hubspotutk.rmpaint.comDenne informasjonskapslen brukes for å holde styr på brukerens identitet. Informasjonskapselen sendes til HubSpot på et skjema, og brukes når kontakter dubpliseres.

Slettes ti år etter besøket
(3)Unknow:
 
InformasjonskapselDomeneFormålSlettes
TS01328488rmpaint.com/Endt økt
SESS0ba0872fe58a
75348fdffbba24117b10
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal23 dager
SESS4ae1748e703c
51c07f4f51a158ffa118
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal23 dager
__hssrcrmpaint.comNår HubSpot endrer informasjonskapslen for økten blir denne informasjonskapslen også fastsatt. Vi setter den til 1, og bruker den til å avgjøre hvorvidt brukeren har gjenstartet netleseren. Dersom denne informasjonskapslen ikke finnes når vi hådterer kapslene, antar vi at det er en ny økt.

Slettes så snart bufferen tømmes
SESSed5e4effa0526ee
8aa95c0ebea789095
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal

23 dager
SESSfe324e5848348ce
8d53c2401200209e7
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal

23 dager
TS01801bd8www.premiumpartners.rmpaint.com/

Endt økt
TS01ab221c.premiumpartners.rmpaint.com/

Endt øktDu kan bruke nettleserinnstillingene for å bestemme hvilke informasjonskapsler som skal aksepteres og avvises. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle tjenestene på nettstedet vårt dersom du avviser informasjonskapsler under avsnitt 7 (1).

Sosiale programvareutvidelser (plugins)

Nettstedet vårt gir deg muligheten for å bruke sosiale programvareutvidelser, eller plugins. For å beskytte opplysningene dine er de sosiale plugins integrert i nettstedet som en grafikk som inneholder en lenke til den tilhørende netsidens sosiale plugin. Ved å klikke på grafikken sendes data til den respektive leverandøren. Dersom du ikke klikker på grafikken vil det ikke finne sted noen utveksling mellom deg og leverandøren av den sosiale programvareutvidelsen.
Vi er ikke ansvarlige for, og aksepterer ikke noe ansvar for, tap eller forpliktelser som oppstår i forbindelse med platformer fra tredjepart. Din bruk av platformer fra tredjepart er underlagt vilkårene for platformsoperatørene til tredjepart.

Vi har integrert de sosiale programvareutvidelsene til leverandørene nedenfor på hjemmesiden vår:

Relevante data bør opplyses her. Eksempler kan omfatte:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
8. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter ihht. generelle forskrifter om databeskyttelse, inklusive retten til å be om kopi av de personlige opplysningene vi har om deg dersom du ber om dem skriftlig:

8.1.Rett til adgang: retten til å få adgang til dine opplysninger (dersom vi har disse), og andre opplysninger (som det fremgår av denne personvernpolitikken);
 
8.2Right to correct: if your personal is inaccurate or incomplete you have the right to have your personal information rectified;
 
8.3Right to erasure: this is also known as ‘the right to be forgotten’ and, in simple terms, enables you to request the deletion or removal of your information where there’s no compelling reason for us to keep using it. This is not a general right to erasure; there are exceptions. For example, we have the right to continue using your personal data if such use is necessary for compliance with our legal obligations or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
 
8.4Right to restrict our use of your information: the right to suspend the usage of your personal information or limit the way in which we can use it. Please note that this right is limited in certain situations: when we are processing your personal information that we collected from you with your consent you can only request restriction on the basis of: (a) inaccuracy of data; (b) where our processing is unlawful and you don’t want your personal information erased; (c) you need it for a legal claim; or (d) if we no longer need to use the data for the purposes for which we hold it. When processing is restricted, we can still store your information, but may not use it further. We keep lists of people who have asked for restriction of the use of their personal information to make sure the restriction is respected in future;
 
8.5Right to data portability: the right to request that we move, copy or transfer (where technically feasible) your personal information in a structured, commonly used and machine-readable format, for your own purposes across different services;
 
8.6Right to object: the right to object to our use of your personal information including where we use it for our legitimate interests, direct marketing;
 
8.7Right to be informed: you have the right to be provided with clear, transparent and easily understandable information about how we use your personal information; and
 
8.8Right to withdraw consent: if you have given your consent to anything we do with your personal information, you have the right to withdraw your consent at any time (although if you do so, it does not mean that anything we have done with your personal information with your consent up to that point is unlawful).
 

The exercise of these rights is free of charge for you, however you are required to prove your identity with 2 pieces of approved identification. We will use reasonable efforts consistent with our legal duty to supply, correct or delete personal information about you on our files.

To make inquiries or exercise any of your rights set out in this Privacy Policy and/or make a complaint please contact us by emailing or write to us and we will endeavor to respond within 30 days. Contact details can be found in section 10 below.

When we receive formal written complaints, we will contact the person who made the complaint to follow up. We work with the appropriate regulatory authorities, including local data protection authorities, to resolve any complaints that we cannot resolve directly.

If you are not satisfied with the way any complaint you make in relation to your personal information is handled by us then you may refer your complaint to the relevant data protection supervisory authority.

9. Where can you lodge a complaint?

You have the right to lodge a complaint with our Data Protection Officer or with the following competent supervisory authority:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Who is Controller and Data Protection Officer?

You can find the Controller in the meaning of data protection laws here.
Please use the address of the Controller above or the following address to contact our Data Protection Officer or Data Protection Coordinator

The Data Protection Officer at BASF SE:

Alexandra Haug

EU Data Protection Officer of BASF

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0


Contact the EU Data Protection Officer of BASF

11. Privacy of Children

This Website is intended to be used by persons aged 18 and older. We do not seek to collect information about persons under the age of 18.

No information should be submitted to or posted on the Websites by persons younger than 18 years of age. If such a person submits personal information via the Websites, we shall delete that information as soon as we are made aware of their age and thereafter shall not use it for any purpose whatsoever.

 
 
By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies to propose you the most relevant services and offers. For more details, review our cookies policy.
Click here and agree