Ansvarsfraskrivelse

 

 

1Nettstedet er drevet af BASF og alle rettighetene eies og forbeholdes BASF.

2Nettsted og programvare som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet er gitt til brukeren "som det er" og uten garantier eller representasjoner av noe slag (direkte eller indirekte) eller noe ansvar i den utstrekning det er tillat i henhold til gjeldende lov. Bortsett fra i tilfelle av forsettelig forsømmelse er BASF ikke ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av eller i forbindelse med bruk av nettstedet. I alle tilfeller skal BASF ikke være ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte, tilfeldige, følge- og spesielle skader som er forårsaket av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

3Produktinformasjon eller annen informasjon som publiseres via nettstedet er gitt etter BASFs beste viten. All denne informasjonen gir ikke, så langt loven tillater det, noen form for garanti eller representasjon av noe slag eller noe ansvar for BASF og fritar ikke brukeren fra å gjennomføre egne undersøkelser og tester.

4Med mindre annet er sæskilt fastsatt skriftlig, skal BASFs generelle vilkår for salg ikke endres av nettstedet, dets innhold, materiale og informasjon.

5Uten ansvar kan BASF uten varsel redigere og/eller avvikle driften av hele eller deler av dette nettstedet til enhver tid etter eget forgodtbefinnende, og påtar seg intet ansvar for å oppdatere nettstedet.

6Lenker til tredjeparts nettsteder ("Hyperlinks") medfører ikke en godkjennelse av disse tredjeparts nettstedene av BASF, og BASF er ikke ansvarlig for disse nettstedenes tilgjengelighet eller innhold. Hyperlinkingen til disse nettstedene skjer på brukerens eget ansvar.

7Eventuelle krav eller søksmål i forbindelse med nettstedet eller dets bruk skal reguleres og tolkes i samsvar med tysk lov, med unntak av motstridende lover.

8

R-M Paint er glad for at du har besøkt hjemmesiden vår, og takker deg for at du viser interesse for vårt selskap.

På R-M Paint har databeskyttelse høyeste prioritet. Dette dokumentet er utformet for å gi deg informasjon om hvordan vi følger reglene for databeskyttelse på R-M Paint, hvilken informasjon vi samler inn mens du leser vår nettside, og hvordan denne informasjonen blir brukt. Først og fremst vil dine personlige opplysninger kun bli brukt i følgende tilfeller, og vil ikke bli brukt i andre tilfeller uten ditt uttrykkelige samtykke.

Innsamling av data

Når du besøker R-M Paint-hjemmesiden blir generell informasjon som samles inn automatisk (altså ikke ved hjelp av registrering) ikke lagret som personlig data. Nettservere som brukes lagrer følgende data som standard:

- Navnet på din internettleverandør 
- Nettstedet som du besøker oss fra 
- Nettstedene som du besøker når du er hos oss 
- IP-adressen din.

 

 

Informasjonen analyseres i anonymisert form. Den brukes kun til det formål å forbedre attraktivitet, innhold og funksjonalitet på våre nettsider. I tilfeller hvor data overføres til eksterne tjenesteleverandører, har vi foretatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at forskriftene for datasikkerhet  overholdes.

Innsamlig og behandling av personopplysninger

Utover denne bruken innsamles personopplysninger kun i tilfeller hvor du gir oss disse i form av registreringer hvor du fyller ut skjemaer eller sender e-post, og under bestilling av produkter eller tjenester, henvendelser eller materialeforespørsler.

Dine personlige data holdes innen vårt selskap og våre leverandører, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for uvedkommende i noen som helst form, av oss eller av noen person instruert av oss.

Oppbevaring av data

Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for å utføre en tjeneste som du har bedt om eller gitt tillatelse til, forutsatt at ingen motstridende juridiske krav eksisterer, som for eksempel pålagte oppbevaringsperioder i forhold til handels- eller skatteregler.

Sikkerhet

R-M Paint bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen du har gjort tilgjengelig, fra å bli manipulert, utilsiktet eller forsettelig, mistet, ødelagt eller åpnet av uvedkommende. Hvor personlige data blir innsamlet og behandlet, vil informasjonen bli overført i kryptert form for å forhindre misbruk av data av en tredjepart. Våre sikkerhetstiltak blir kontinuerlig gjennomgått og revidert i tråd med den nyeste teknologien.

Rett til å innhente og korrigere informasjon

Du har rett til å kontrollere alle data relatert til din person, som er lagret hos oss, og informere oss dersom informasjonen, i følge deg, er utdatert eller feilaktig. For å informere oss kan du sende en e-post til adressen som en angitt i nettstedets redaksjonsinformasjon eller til vedkommende som er ansvarlig for databeskyttelse (se nedenfor for korrekt kontaktinformasjon).

Informasjonskapsler

På hjemmesiden vår bruker vi kun informasjonskapsler på bestemte områder av nettstedet dersom det er nødvendig for et program eller en tjeneste som vi tilbyr.

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller ideer kan du kontakte ansvarlig for kommunikasjon på R-M Paint, som mer enn gjerne vil hjelpe deg. Den kontinuerlige utviklingen av Internett gjør det nødvendig for oss å justere våre databeskyttelsesregler fra tid til annen. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre nødvendige endringer når som helst.

R-M Paints kommunikasjonsdirektør:

R-M Kommunikasjonsavdeling: Gesine Arend-Heidbrinck Telefon: +33 (0)3 44 77 73 70 • Faks: +33 (0)3 44 77 78 86 E-post:gesine.arend-heidbrinck@basf.com