Disclaimer | rmpaint
 
 
 
 
 
Juridisk varsel og databeskyttelse

 

 

1Nettstedet er drevet af BASF og alle rettighetene eies og forbeholdes BASF.

2Nettsider og programvare som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet er gitt til brukeren "som det er" og uten garantier eller representasjoner av noe slag (direkte eller indirekte) eller noe ansvar i den utstrekning det er tillat i henhold til gjeldende lov. Bortsett fra i tilfelle av forsettelig forsømmelse, er BASF ikke ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av eller i forbindelse med bruk av nettstedet. I alle tilfeller er BASF ikke ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte, tilfeldige, følge- og spesielle skader som er forårsaket av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

3Produktinformasjon eller annen informasjon som publiseres via nettstedet er gitt etter BASFs beste viten. Denne informasjonen gir ikke, så langt loven tillater det, noen form for garanti eller representasjon av noe slag eller noe ansvar for BASF, og fritar ikke brukeren fra å gjennomføre egne undersøkelser og tester.

4Med mindre annet er sæskilt fastsatt skriftlig, skal BASFs generelle vilkår for salg ikke endres av nettstedet, dets innhold, materiale og informasjon.

5Uten ansvar kan BASF, uten varsel, redigere og/eller avvikle driften av hele eller deler av dette nettstedet til enhver tid etter eget forgodtbefinnende, og påtar seg intet ansvar for å oppdatere nettstedet.

6Lenker til tredjeparts nettsteder ("Hyperlinks") medfører ikke en godkjennelse av disse tredjeparts nettstedene av BASF, og BASF er ikke ansvarlig for disse nettstedenes tilgjengelighet eller innhold. Hyperlinkingen til disse nettstedene skjer på brukerens eget ansvar.

7Eventuelle krav eller søksmål i forbindelse med nettstedet eller dets, bruk skal reguleres og tolkes i samsvar med tysk lov, med unntak av motstridende lover.

8

R-M Paint er glad for at du har besøkt hjemmesiden vår, og takker deg for at du viser interesse for selskapet vårt.

På R-M Paint har databeskyttelse høyeste prioritet. Dette dokumentet er utformet for å gi deg informasjon om hvordan vi følger reglene for databeskyttelse på R-M Paint, hvilken informasjon vi samler inn mens du leser vår nettside, og hvordan denne informasjonen blir brukt. Først og fremst vil dine personlige opplysninger kun bli brukt i følgende tilfeller, og vil ikke bli brukt i andre tilfeller uten ditt uttrykkelige samtykke.

Innsamling av data

Når du besøker R-M Paint-hjemmesiden blir generell informasjon som samles inn automatisk (altså ikke ved hjelp av registrering) ikke lagret som personlig data. Nettservere som brukes lagrer følgende data som standard:

- Navnet på din internettleverandør 
- Nettstedet som du besøker oss fra 
- Nettstedene som du besøker når du er hos oss 
- IP-adressen din.

 

Personvernerklæring

BASF er glad for at du har besøkt nettstedet vårt, og takker deg for interessen din i vårt firma.

BASF tar databeskyttelse på alvor. Denne personvernerklæringen beskriver:

 • personopplysningene som BASF samler inn når du besøker nettstedet vårt
 • med hvilket formål BASF bruker slike data
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger
 • mottakere av slike personopplysninger
 • perioden som slike personopplysninger blir lagret i
 • om du er forpliktet til å oppgi personlige opplysninger


I tillegg vil vi gjerne informere deg om:

 • rettighetene dine med hensyn til behandling av dine personopplysninger
 • kontrolløren, i betydning av databeskyttelsesloven, samt vår databeskyttelsesansvarlige der det er aktuelt

 

1. Hvilke personopplysninger samler BASF inn når du besøker nettstedet vårt?

(1) Når du besøker nettstedet vårt uten å kontakte oss eller logge på, overfører nettleseren din automatisk følgende informasjoner til vår server:

 • Din datamaskins IP-adresse
 • Informasjon om nettleseren din
 • Nettstedet som du var på rett før du kom til nettstedet vårt
 • Forespurte URL eller filer
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Mengde av overført data
 • Statusinformasjon, f.eks. feilmeldinger


(2) Når du besøker Premium Partners-nettstedet (fransk versjon) med innlogging, overfører nettleseren din følgende informasjon til vår server:

 • Tilkoblingsinformasjon (anntall besøk per måned, besøkte sider…)


(3) Hvis du kontakter oss via e-post eller kontaktskjema på nettsiden vår, mottar vi følgende informasjon:

 • E-postadressen din og ytterligere informasjon som du har oppgitt i e-posten eller kontaktskjemaet
 • Dato og klokkeslett for beskjeden din


(4) PREMIUM PARTNERS DE / BENL / BEFR
Nettstedet vårt tilbyr brukerne våre muligheten til å registrere seg med deres personlige opplysninger. Opplysningene blir lagt inn i en inngangsskjerm, overført til oss og lagret. Følgende data samles inn som en del av registreringsprosessen:

 • Innlogging (kundens kontonummer dersom brukeren er en Premium Partner)
 • E-postadresse
 • Roller (premium member og/eller R-M Paint-administrator)
 • Etternavn
 • Fornavn
 • Navn på verkstedet
 • Postadresse
 • Postnummer
 • By
 • Brukerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for registreringen


(5) PREMIUM PARTNERS FR 
Nettstedet vårt tilbyr brukerne våre muligheten til å registrere seg med deres personlige opplysninger. Opplysningene blir lagt inn i en inngangsskjerm, overført til oss og lagret. Følgende data samles inn som en del av registreringsprosessen:

 • Innlogging (kundens kontonummer dersom brukeren er en Premium Partner)
 • E-postadresse
 • Roller (premium member, R-M Paint-administrator, Socca, Lacour, Coaching Performance-medlem, Commlc)
 • Etternavn
 • Fornavn
 • Navn på verkstedet
 • Telefonnummer
 • Postadresse
 • Postnummer
 • By
 • Breddegrad (GPS-koordinater)
 • Lengdegrad (GPS-koordinater)
 • Tidsplan
 • Nettsted
 • Brukerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for registreringen
2. I hvilken grad og med hvilket formål behandler BASF slike data?
(1)

Når du besøker nettstedet vårt bruker vi IP-adressen din og andre data som nettleseren din overfører automatisk til vår server (se Avsnitt 1 (1)) for å:

      a)sende det forespurte innholdet til nettleseren din. Derfor lagrer vi den fullstendige IP-adressen din i den grad det er nødvendig for å kunne sende forespurt innhold til deg.
 
      b)sende IP-adressen din til en tjenesteleverandør for å kartlegge din offentlige IP-adresse med selskaps- og næringsrelatert informasjon (ingen personlig informasjon). Selskaps- og næringsrelatert informasjon behandles av vårt nettmålesystem. I dette prosesstrinnet blir IP-adressen din ikke på noe tidspunkt lagret hos tjenesteleverandøren vår eller i vårt system.
 
      c)beskytte oss mot angrep og for å sikre driften av nettstedet vårt. Derfor lagrer vi data forbigående og med begrenset tilgang i maksimalt 180 dager. Perioden kan forlenges dersom og i den grad det er nødvendig for å rettsforfølge angrep og overtredelser.
 
 BASF undersøker kun brukeren av en IP-adresse i tilfelle av et ulovlig angrep.
 
(2)Vi lagrer IP-adressen til datamaskinen din, etter at siste oktett i IP-adressen er fjernet, i anonym form for måling av besøkende med det formål å forbedre nettsiden. Vi fjerner siste oktetten i IP-adressen umiddelbart etter innsamlingen. Derfor samler vi ikke inn personlige opplysninger om din bruk av nettstedet vårt.
 
(3)Hvis du kontakter oss via e-post eller kontakskjema på nettsiden vår, bruker vi data under Avsnitt 1 (2) for å svare og, hvis mulig, imøtekomme forespørselen din. Vi lagrer slike data i den grad det er nødvendig for å svare og imøtekomme forespørselen din.
 
(4)Registreringen tjener formålet med kontraktytelse hvor den aktuelle personen er part i kontrakten, eller implementeringen av tiltak forut for inngåelse av kontrakt Rettslig grunnlag for databehandling (Premium Partners).
 
3. Er du pålagt å opplyse dataene? Har du rett til å motsi deg behandlingen?

Når du besøker nettstedet vårt vil nettleseren din automatisk overføre informasjonen under Avsnitt 1 (1) til serveren vår. Du står fritt til å overføre slike data. Uten disse opplysningene kan vi ikke gi deg ønsket innhold.

Du er ikke forpliktet til å la oss bruke dine anonymiserte opplysninger til kartlegging med din firma- eller næringsinformasjon.

Dersom du ønsker å kontakte oss via e-post eller kontaktskjema på vårt nettsted, kan du sende opplysningene under Avsnitt 1 (2). Dersom noen av feltene i kontaktskjemaet er obligatoriske vil vi merke disse. Dersom disse opplysningene ikke oppgis kan det forhindre oss i å svare korrekt på forespørselen din.

4. Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Det juridiske grunnlaget for behandlingen under Avsnitt 2 er punkt (f) i artikkel 6 (1) Generell databeskyttelsesforskrift. De legitime interessene besyemmes av formålet beskrevet under Avsnitt 2.

Det juridiske grunnlaget for behandling av data dersom relevant tillatelse er gitt av brukeren er Art. 6 Para. 1 lit. a EU GDPR (Premium Partners).

5. Til hvilke mottakere overfører vi opplysningene dine?

Vi overfører opplysningene nevnt i Avsnitt 1 til databehandlere basert i EU med formålene beskrevet i Avsnitt 2. Slike databehandlere behandler kun opplysningene på vegne av og etter instruksjoner fra oss. Vi har ikke til hensikt å overføre dine opplysninger til en tredjepart.

6. Hvordan beskytter vi dine personlige opplysninger?

BASF har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte dine personlige opplysninger mot utilsiktet eller ulovlige endringer, ødeleggelser, tap eller uautorisert utlevering. Slike tiltak vil bli kontinuerlig forbedret i tråd med den teknologiske utviklingen.

7. Bruker vi informasjonskapsler på nettsiden vår?

Vi informerer om bruk av informasjonskapsler i en banner når du besøker nettstedet vårt. Du aksepterer bruken av informasjonskapsler ved å fortsette med å bruke nettstedet vårt. Vi vil gjerne informere om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvordan du kan avvise disse.

(1)Følgende informasjonskapsler er viktige for at bestemte tjenester og nettsiden vår generelt kan fungere:
 
InformasjonskapselDomeneFormålAvsluttes
has_jsrmpaint.com
www.premiumpartners.rmpaint.com
Oftest assosiert med Drupal content management-system. Drupal bruker informasjonskapsler til å avgjøre hvorvidt den besøkendes nettleser har aktivert JavaScript.Endt økt
__hssc.rmpaint.comInformasjonskapslene holder styr på øktene. Dette brukes til å avgjøre om antall økter og systemtiden skal økes for __hstc-kapslene. Den inneholder domene, viewCount (øker hver sidevisning i en økt), og tidsstempel for øktens start.Slettes 30 minutter etter endt besøk
PHPSESSIDwww.premiumpartners.rmpaint.com

For å lagre en enkel beskjed når skjemaet er sendt slik at det kan vises på en annen side.

For eksempel hvis et kontaktskjema er utfylt ufullstendig vil en beskjed bli lagret og vist til brukeren for å indikere feilen i innsendelsen. 

Når et kontaktskjema blir sendt korrekt blir en beskjed lagret for å takke brukeren for henvendelsen.

Ingen personlig informasjon blir lagret i denne informasjonskapslen.

Slettes 30 minutter etter besøket
mycookies_rmpaintrmpaint.comDenne informasjonskapslen lagrer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Slettes 7 dager etter besøket
mycookies_rm
premiump
www.premiumpartners.rmpaint.comDenne informasjonskapslen lagrer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Slettes 7 dager etter besøket(2)Informasjonskapsler for måling av nettbesøkende:
 
InformasjonskapselDomeneFormålAvsluttes
atidvisitor-

This cookie by the analytics tool AT Internet enables the tracking of the list of sites encountered by the visitor and the storage of identified visitor information. If the cookie is deleted, a new visitor is counted for visitors returning to the website as there is a lack of identified visitor information.

Will be erased 6 months after your visit

atreman-

Through this AT Internet cookie a prior attribution campaign is being memorized. If the cookie is deleted, the prior attribution of campaigns is not possible anymore.

Will be erased 30 days after your visit

atredir-

This cookie allows AT Internet to keep the information which is transmitted during a JavaScript redirect to measure the traffic source. If the cookie is deleted, the information which was transmitted during a redirect is lost.

Will be stored for 30 seconds by default

atsession-

This AT Internet cookie collects the list of new campaigns which are encountered during a visit, in order to avoid measuring the same campaign several times. If the cookie is deleted, campaigns which are already encountered during a visit may be sent again.

Will be erased 30 minutes after your visit

atuserid-

Through this cookie by AT Internet the Visitor ID for first-party cookie sites is stored. If it is deleted, there is no unique visitor ID for first-party cookie sites available.

Will be erased 13 months after your visit

idrxvr-

This third-party cookie by AT Internet allows to collect the main visitor ID through which the cross-domain processing of unique visitors is enabled. The cookie presents the technical value which is linked to the identified visitor management.  If it is deleted, there may be changes in the determination of a visit/visitor.

Will be erased 13 months after your visit

tmst-

The AT Internet - Timestamp third-party cookie is indicating the date of placement of the main visitor ID cookie. If it is deleted, there may be changes in the determination of a visit/visitor.

Will be erased 6 months after your visit

__hstc.rmpaint.comHovedkapslen for å spore besøkende. Den inneholder domenet, utk (se under), første tidsstempel (første besøk), siste tidsstempel (siste besøk), nåværende tidsstempel (dette besøket), og øktnummer (intervaller for hver fåfølgende økt).Slettes to år etter besøket
__hssrcrmpaint.comNår HubSpot endrer informasjonskapslen for økten blir denne informasjonskapslen også fastsatt. Vi setter den til 1, og bruker den til å avgjøre hvorvidt brukeren har gjenstartet nettleseren. Dersom denne informasjonskapslen ikke finnes når vi hådterer kapslene, antar vi at det er en ny økt.

Slettes så snart bufferen tømmes
hubspotutk.rmpaint.comDenne informasjonskapslen brukes for å holde styr på brukerens identitet. Informasjonskapselen sendes til HubSpot på et skjema, og brukes når kontakter dubpliseres.

Slettes ti år etter besøket
(3)Unknow:
 
InformasjonskapselDomeneFormålSlettes
TS01328488rmpaint.com/Endt økt
SESS0ba0872fe58a
75348fdffbba24117b10
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal23 dager
SESS4ae1748e703c
51c07f4f51a158ffa118
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal23 dager
__hssrcrmpaint.comNår HubSpot endrer informasjonskapslen for økten blir denne informasjonskapslen også fastsatt. Vi setter den til 1, og bruker den til å avgjøre hvorvidt brukeren har gjenstartet nettleseren. Dersom denne informasjonskapslen ikke finnes når vi hådterer kapslene, antar vi at det er en ny økt.

Slettes så snart bufferen tømmes
SESSed5e4effa0526ee
8aa95c0ebea789095
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal

23 dager
SESSfe324e5848348ce
8d53c2401200209e7
.premiumpartners.rmpaint.comInformasjonskapsel fra Drupal

23 dager
TS01801bd8www.premiumpartners.rmpaint.com/

Endt økt
TS01ab221c.premiumpartners.rmpaint.com/

Endt øktDu kan bruke nettleserinnstillingene for å bestemme hvilke informasjonskapsler som skal aksepteres og avvises. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle tjenestene på nettstedet vårt dersom du avviser informasjonskapsler under avsnitt 7 (1).

How can I disable AT Internet cookies?

You may adjust your preferences at any time and submit your choice to either enable or disable AT Internet cookies on this page.

Sosiale programvareutvidelser (plugins)

Nettstedet vårt gir deg muligheten for å bruke sosiale programvareutvidelser, eller plugins. For å beskytte opplysningene dine er de sosiale plugins integrert i nettstedet som en grafikk som inneholder en lenke til den tilhørende netsidens sosiale plugin. Ved å klikke på grafikken sendes data til den respektive leverandøren. Dersom du ikke klikker på grafikken vil det ikke finne sted noen utveksling mellom deg og leverandøren av den sosiale programvareutvidelsen.
Vi er ikke ansvarlige for, og aksepterer ikke noe ansvar for, tap eller forpliktelser som oppstår i forbindelse med platformer fra tredjepart. Din bruk av platformer fra tredjepart er underlagt vilkårene for platformsoperatørene til tredjepart.

Vi har integrert de sosiale programvareutvidelsene til leverandørene nedenfor på hjemmesiden vår:

Relevante data bør opplyses her. Eksempler kan omfatte:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
8. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter ihht. generelle forskrifter om databeskyttelse, inklusive retten til å be om kopi av de personlige opplysningene vi har om deg dersom du ber om dem skriftlig:

8.1.Rett til adgang: retten til å få adgang til dine opplysninger (dersom vi har disse), og andre opplysninger (som det fremgår av denne personvernpolitikken);
 
8.2Rett til å korrigere: dersom opplysningene dine er uriktige eller ufullstendige har du rett til å få disse korrigert
 
8.3Rett til å slette: dette kjennes også som ‘retten til å bli glemt’ og lar deg be om at opplysningene dine slettet eller fjernet fra de områdene hvor det ikke lenger er noen grunn for oss å oppbevare dem. Dette er ikke en generell rett til sletning, for det er unntak. For eksempel har vi rett til fortsatt å bruke opplysningene dine dersom en slik bruk er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
8.4Rett til å begrense bruken av opplysningene dine: retten til å suspendere bruken av dine personlige opplysninger eller begrense hvordan disse kan brukes. Vær oppmerksom på at denne rettigheten i visse tilfeller er begrenset: når vi behandler dine personlige opplsyninger som vi samler inn fra deg med ditt samtykke kan du kun be om begrensninger på grunnlag av: (a) unøyaktige opplyasninger; (b) dersom behandlingen er ulovlig og du ikke ønsker opplysningene dine slettet; (c) du trenger det for et rettslig krav; eller (d) dersom vi ikke lenger trenger opplysningene dine til de formålene vi oppbevarer dem for. Når behandlingen er begrenset kan vi fremdeles lagre opplysningene dine, men vi kan ikke fortsette med å bruke dem. Vi har lister over dem som har bedt om begrensninger på bruken av deres personlige opplysninger for å sikre at vi overholder begrensningene også i fremtiden; 
8.5Rett til dataportabilitet: rett til å be om å flytte, kopiere eller overføre (hvis det er teknisk mulig) dine personlige opplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, til eget bruk på tvers av ulike tjenester;
 
8.6Rett til å motsette seg: rett til å motsette seg vår bruk av dine personlige opplysninger, herunder hvor vi bruker disse opplysningene i vår egen interesse, direkte markedsføring;
 
8.7Rett til å bli informert: du har rett til å få klar, gjennomskuelig og lettforståelig informasjon om hvordan vi bruker pplysningene dine; og 
 
8.8

Rett til å trekke tilbake samtykke: hvis du har gitt samtykke til at vi kan behandle dine personlige opplysninger, har du rett til å trekke dette samtykke tilbake når som helst (men dersom du gjør det, betyr det ikke at noe av det vi har gjort i håndteringene av opplysningene dine opptil til dette punktet er ulovlig).Utøvelsen av disse rettighetene

Utøvelsene av disse rettighetene er gratis for deg, men du må legitimere deg med 2 ulike godkjente legitimasjonspapirer. Vi bestreber oss på, i samsvar med vår juridiske plikt, å levere, korrigere eller slette personlige opplysninger om deg fra våre filer.

For forespørsler om eller for å benytte deg av noen av rettighetene nevnt i disse personvernreglene og/eller klage, vennligst henvend deg til oss via e-post eller via brev, så vil vi bestrebe oss på å svare innen 30 dager. Kontaktinformasjon finner du under punkt 10 nedenfor.

Når vi mottar en formell skriftlig klage kontakter vi personen som har sendt klagen for å følge opp. Vi samarbeider med relevante myndigheter, herunder lokale databeskyttelsesmyndigheter, for å løse eventuelle klager som vi ikke selv kan løse direkte. 

Dersom du ikke er fornøyd med håndteringen av dine personlige opplysninger, kan du sende klagen din til relevant databeskyttelsesmyndighet.

9. Hvor kan du klage?

Du kan sende inn en klage til vår databeskyttelsesansvarlige eller til følgende tilsynsmyndighet:


Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Hvem er ansvarlig for databeskyttelse og -kontroll?

Du finner den ansvarlige i tolkning av databeskyttelsesloven her.
Vennligst bruk adressen til ansvarlig over eller følgende adresse for å kontakte vår databeskyttelsesansvarlige.

Databeskyttelsesansvarlig ved BASF Coatings Services AB:

Knut Henning Martinsen

EU Data Protection Officer of BASF

Framnesveien 41

3222 Sandefjord

+47-977 29 621


 Kontakt EUs databeskyttelsesansvarlige hos BASF

11. Personvern for barn

Dette nettstedet er beregnet for bruk av personer over 18 år. Vi ønsker ikke å innsamle opplysninger om personer under 18 år.

Ingen opplysninger må sendes inn til eller legges ut på nettsidene av personer under 18 år. Dersom en slik person sender inn personlige opplysninger via nettsiden, blir disse opplysningene slettet så snart vi blir ppmerksomme på personens alder, og opplysningene vil deretter ikke bli brukt til noe formål.