Disclaimer

 

 

1Websitet drives af BASF; alle rettigheder til eller hidrørende fra websitet tilhører BASF.
 
2Websitet stilles kun til brugerens disposition "som beset" og ifølge gældende lovgivning uden nogen form for (udtrykkelig eller indforstået) garanti, tilsagn eller ansvar. Bortset fra tilfælde med forsætlig ødelæggelse hæfter BASF ikke for skader, som måtte opstå under eller som følge af brug af dette website. Men under alle omstændigheder er BASF ikke ansvarlig og frasiger sig ethvert ansvar for indirekte, umiddelbare, tilfældige eller følgemæssige skader, som måtte opstå under eller som følge af brug af dette website.

3Samtlige på websitet offentliggjorte produktinformationer eller øvrige informationer stilles til rådighed af BASF efter bedste vidende. Men ingen af disse informationer begrunder, så vidt som loven tillader det, hverken garanti, tilsagn eller ansvar fra BASF’s side, ligesom de ikke fritager brugeren fra gennemførelse af egne undersøgelser og tests.

4Med mindre andet fremgår skriftligt, ændres BASF’s generelle salgsvilkår ikke via websitet, dets indhold, materialer og informationer.

5BASF kan efter egen vurdering til enhver tid og uden varsel helt eller delvis ændre dette website og/eller driften af samme og uden påtagelse af ansvar og er ikke forpligtet til at opdatere websitet.
 
6Ved at oprette et link til fremmede websites ("hyperlinks") gør BASF hverken det pågældende website eller dets indhold til sit eget. Desuden er BASF ikke ansvarlig for tilgængeligheden til dette website eller dets indhold. Hyperlink-forbindelser til disse websites sker på brugerens egen risiko.
 
7Evt. retskrav eller retssager, som måtte opstå i forbindelse med websitet eller dets brug, er underkastet lovens fortolkning i Tyskland, med undtagelse af bestemmelserne i international privatret.
 
8

Databeskyttelse:

R-M Paint er glad for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker dig for din interesse for vores virksomhed.

Hos R-M Paint har databeskyttelse højeste prioritet. Denne tekst er udformet for at give dig information om, hvordan vi følger reglerne for databeskyttelse hos R-M Paint, hvilken information vi indsamler, mens du besøger vores hjemmeside, og hvordan denne information bliver brugt. Først og fremmest vil dine personlige oplysninger kun blive brugt i følgende tilfælde, og vil ikke blive brugt i andre tilfælde uden dit udtrykkelige samtykke.

Indsamling af data

Når du besøger R-M Paint-hjemmesiden bliver generel information, som indsamles automatisk (altså ikke ved hjælp af registrering), ikke lagret som personlig data. Webservere, som anvendes, lagrer følgende data som standard:

- Navnet på din internetleverandør; - Hjemmesiden, som du besøger os fra; - Siderne, som du besøger, når du er hos os; - Din IP-adresse.

Informationen analyseres i anonymiseret form. Den bruges kun til det formål at forbedre attraktivitet, indhold og funktonalitet på vores hjemmesider. Når data videreføres til eksterne tjenesteleverandører, har vi foretaget tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre at databeskyttelsesbestemmelserne overholdes.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Ud over denne brug indsamles personoplysninger kun når du giver os disse i form af registreringer ved udfyldning af skemaer eller forsendelse af e-mails, og under bestilling af produkter eller tjenester, henvendelser eller materialeforespørgsler.

Dine personlige data forbliver hos vores virksomhed og vores leverandører, og vil ikke blive gjort tilgængelige for uvedkommende i nogen som helst form, af os eller af personer instrueret af os.

Opbevaring af data

Vi lagrer personoplysninger så længe det er nødvendig for at udføre en tjeneste, som du har bedt om eller givet tilladelse til, forudsat at ingen modstridende juridiske krav eksisterer, som for eksempel pålagte opbevaringsperioder i forhold til handels- eller skatteregler.

Sikkerhed

R-M Paint anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte informationer, som du har gjort tilgængelige, fra at blive manipuleret, utilsigtet eller forsætteligt, mistet, ødelagt eller åbnet af uvedkommende. Hvor personlige data indsamles og behandles, vil informationen blive overført i krypteret form for at forhindre misbrug af data af en tredjepart. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver kontinuerligt gennemgået og revideret i takt med den nyeste teknologi.

Ret til at indhente og rette information

Du har ret til at kontrollere alle data relateret til din person, som er lagret hos os, og informere os, skulle du mene, at informationen er forældet eller fejlagtig. For at informere os kan du sende en e-mail til adressen, som en angivet i hjemmesidens credits eller til vedkommende, som er ansvarlig for databeskyttelse (se nedenfor for korrekt kontaktinformation).

Cookies

På vores hjemmeside anvender vi kun cookies på bestemte områder af hjemmesiden, hvis det er nødvendigt for et program eller en tjeneste, som vi tilbyder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller idéer kan du kontakte den kommunikationsansvarlige hos R-M Paint, som mere end gerne vil hjælpe dig. Den kontinuerlige udvikling af internettet gør det nødvendig for os at justere vores databeskyttelsesregler fra tid til anden. Vi forbeholder os derfor retten til at gennemføre nødvendige ændringer når som helst.

R-M Paints kommunikationsansvarlige:

R-M kommunikationsafdeling: Gesine Arend-Heidbrinck

Tlf.: +33 (0)3 44 77 73 70 • Fax: +33 (0)3 44 77 78 86

E-mail:gesine.arend-heidbrinck@basf.com